Kolloid sølv (sølvvand)

Kolloid sølv har længe været anvendt indvortes såvel som udvortes mod alverdens sygdomme. Men virker det? Er det sikkert at bruge? Hvor kan man købe det? I denne artikel får du svar på dine spørgsmål.

 

Hvor kan man købe kolloid sølv?

Du kan købe kolloid sølv her:

Sølvvandet ovenfor kan anvendes indvortes og udvortes af mennesker såvel som kæledyr (f.eks. hunde og katte).

 

7 måder at bruge kolloid sølv på

På internettet kan man finde mange mere eller mindre sandfærdige historier om, hvad kolloid sølv kan bruges til. Skal man tro alle kilder, er sølvvand nærmest et mirakelmiddel, der kan kurere alverdens sygdomme og problemer. Vi forholder os imidlertid kritisk til alle de informationer, vi finder. I det følgende har vi samlet nogle af de virkninger, der er videnskabeligt undersøgte:

 

1. Dræber bakterier og svampe

Der findes flere undersøgelser af kolloid sølvs virkning på sygdomsfremkaldende mikroorganismer såsom skadelige bakterier og svampe. Undersøgelserne inkluderer bl.a. kolloid sølvets anvendelse mod bakterier i sårbind, hvor det har vist sig at være effektivt mod både Gram positive og Gram negative bakterier, og i mindre omfang mod svampe (1, 2).

 

2. Hudinfektioner (inklusiv bumser)

Fordi kolloid sølv har en bakteriehæmmende virkning, kan det med forel anvendes direkte på hudinfektioner som f.eks. bumser (akne). Selvom der ikke findes nogen videnskabelig dokumentation for denne anvendelse, kan man lige så godt prøve sig frem; hvis det virker, har man fundet et effektivt middel mod akne, og hvis ikke, har man i det mindste prøvet!

 

3. Muligt alternativ til antibiotika

Resistens over for antibiotika er et stigende problem i praktisk talt hele verden, hvilket især hænger sammen med, at antibiotika ofte anvendes uhensigtsmæssigt og at forbruget af antibiotika er steget betydeligt i de senere år (3). Derfor er alle potentielle alternativer til antibiotika værd at undersøge.

I nogle kredse er der stor interesse for kolloid sølv som alternativ til antibiotika, fordi bakterier og andre sygdomsfremkaldende mikroorganismer ikke kan udvikle resistens over for sølvvandet (4). Den danske læge Carsten Vagn Hansen skriver også på sin blog “Radiodoktoren.dk”, at “Kolloidt sølv er et naturligt antibiotikum, som er totalt uden bivirkninger” (5). Det skal dog understreges, at man aldrig bør erstatte lægeordineret antibiotika med kolloid sølv, medmindre dette sker på lægens anbefaling.

 

4. Sårpleje

Som nævnt i punkt 1 har man allerede påvist, at kolloid sølv kan bruges til at hæmme bakterier, når det anvendes i f.eks. sårbind. Et amerikansk universitet har dog endvidere anbefalet, at man også anvender kolloid sølv til behandling af forbrændinger, svampeinfektioner, tandkødsbetændelse og andre sygdomme (6).

 

5. Anti-inflammatoriske egenskaber

I et studie fra 2008 undersøgte man virkningen af kolloid sølv på kontakteksem hos svin og kunne konkludere, at deres hud næsten blev normal inden for 72 timer, og at kolloid sølv derfor “kunne være ansvarlig for den anti-inflammatoriske aktivitet og den forbedrede heling” (7). Når forsøg udføres på dyr, kan man dog ikke antage, at resultaterne vil være de samme, hvis forsøget udføres på mennesker.

 

6. Bihulebetændelse

En undersøgelse foretaget af det Internationale Forum for Allergi og Rhinologi i 2014 viste, at kolloid sølv i næsespray kan forbedre symptomerne på bihulebetændelse markant hos patienter med Staphylococcus aureus-infektioner i næsehulen (8). Fordi næsesprays med kolloid sølv kan være vanskelige at fremskaffe, kan man i stedet anvende en næseskyller, som fyldes med sølvvandet.

 

7. Tilstoppet næse

Tilstoppet næse ved infektioner i de øvre luftveje (som f.eks. forkølelse) er et almindeligt problem bland børn. Den italienske lægemiddelstyrelse advarede i 2011 om, at medicinske næsesprays ikke bør anvendes til børn under 12 år. Derfor undersøgte man samme år virkningen af kolloid sølv i kombination med et andet stof (carbossimetyl beta glucan) på tilstoppet næse hos børn. Konklusionen var, at blandingen med sølvvand var betydeligt mere effektiv end saltvandsopløsning (9).

 

Hvad er kolloid sølv?

Kolloid sølv kaldes også kolloidt sølv, ioniseret sølv eller sølvvand, og er meget små stykker sølv (nanopartikler) i en væske, som typisk er vand.

 

Er det sikkert at bruge sølvvand indvortes?

Spørgsmålet om hvorvidt kolloid sølv er sikkert at bruge indvortes – dvs. i den indre del af kroppen – er vanskeligt at besvare.

På den ene side findes der en bred skare af tilhængere, som alle er overbeviste om, at indtag af kolloid sølv er ufarligt og helt uden risiko for bivirkninger.

På den anden side er der lægevidenskaben og myndighedernes anbefalinger, som af gode grunde altid har en konservativ og reserveret holdning til naturlige lægemidler, indtil andet er bevist.

De amerikanske sundhedsmyndigheders anbefaling om sølvvand opsummeres til følgende:

Hvad ved man om kolloid sølv?

Der findes ingen studier af høj kvalitet om de helbredsmæssige virkninger ved indtag kolloid sølv, men vi har god dokumentation for faren ved at indtage det.

Hvad ved man om sikkerheden af kolloid sølv?

FDA (de amerikanske fødevare- og lægemiddelmyndigheder) har udtalt, at kolloid sølv ikke er sikkert eller effektivt i behandlingen af sygdomme eller tilstande.

De amerikanske myndigheder anerkender med andre ord ikke, at kolloid sølv kan anvendes til nogle former for helbredsmæssige formål (10).

Sølvforgiftning

Når man indtager kolloid sølv, er sølvforgiftning (argyria) umiddelbart den største bekymring i forhold til helbredet. I nogle kilder kan man læse, at kolloid sølv af forskellige årsager ikke indebærer risiko for sølvforgiftning. I andre kilder – som f.eks. på den amerikanske fødevare- og lægemiddelstyrelses hjemmeside – advares der dog mod risiko for sølvforgiftning ved indtag af kolloid sølv (11).

Parts per million (PPM)

Når en producent fremstiller sølvvand, er fremstillingsprocessen meget vigtig for, om det færdige produkt er egnet til indvortes brug eller ej. I den forbindelse taler man om PPM, som står for Parts Per Million (milliontedele) og refererer til vægten af sølv i én liter vand. Dette angives undertiden derfor også i forholdet mg/l. Så 1 PPM er 1 mg sølv i 1 liter vand. De fleste eksperter i kolloid sølv mener, at en optimal PPM skal være et sted mellem 5 – 20 PPM.

Der er dog et andet aspekt, som man skal tage hensyn til; hvor fint delte sølvet i vandet er. Tanken bag dette er, at sølvet vil være mere effektivt mod patogener, jo finere det deles. Hvis man f.eks. forestiller sig ét stykke sølv à 1 mg i én liter vand, som indtages i fordøjelsessystemet; det sølvstykke vil have en meget begrænset kontakt med patogener i kroppen. Tager man derimod det samme sølvstykke og opdeler det i f.eks. 500.000 små stykker, vil det have en meget større kontaktflade i kroppen og dermed komme i kontakt med langt flere patogener.

Følger man denne logik, giver det også en god forklaring på, hvorfor nogle typer sølvvand kun er egnede til udvortes brug, mens andre både kan anvendes indvortes og udvortes.

Ifølge nogle eksperter er det netop også denne findeling af sølvstykkerne, der afgør, om sølvvandet kan medføre sølvforgiftning eller ej.

 

Dosering af kolloid sølv

Der findes ingen officielle retningslinjer for dosering af kolloid sølv. Den danske læge Carsten Vagn Hansen skriver på sin hjemmeside, at man skal “tage en teskefuld kolloidt sølv 3-4 gange dagligt og holde det i munden nogle minutter. Man kan derefter gurgle med det og synke det.”. Andre steder kan man læse, at doseringen er individuel og at den kan variere fra 3 cl – 47 cl (1 oz – 16 oz) per døgn.

Vi anbefaler, at du 1) følger vejledningen på emballagen, og 2) prøver dig frem med små doseringer og 3) i øvrigt taler med din læge om doseringen.

 

Sølv anvendes til mange formål

Selvom sølv bedst er kendt som et ædelmetal, der bruges i smykker, mønter, møbler o.lign., anvendes det også til mange andre helbredsmæssige formål:

  • Sårpleje: I USA har myndighederne (FDA) godkendt en række sølvholdige salver og cremer til behandling af 2. og 3. grads forbrændinger. Herudover har myndighederne også godkendt sølvholdige sårbind, hvor sølvet har en antibakteriel virkning.
  • Katetre: Visse katetre beklædes med sølv, hvilket mindsker de kateter-relaterede infektioner i blodet.
  • Vandrensing: Sølv anvendes til rensning af vand mange steder – heriblandt på den russiske rumstation Mir, på hospitaler for at bortfiltrere MRSA og legionella samt af WHO til at rense vand i ulande.

Sølv og bestanddele af sølv anvendes også til mange andre formål, såsom: behandling af visse hudlidelser (f.eks. vorter og ligtorne) og behandling af øjenbetændelse hos spædbørn. Herudover indgår sølv i knogleproteser, hjerteapparater m.fl. (12).

 

Konklusion

Vores anbefaling er, at man rådfører sig med sin praktiserende læge, inden man begynder at tage kolloid sølv. Dette er ikke bare en generel anbefaling, men også fordi kolloid sølv – ligesom med alle andre kosttilskud, naturlægemidler og syntetiske lægemidler – kan medføre uønskede virkninger (interaktion) med de midler, man allerede tager.

Selvom kolloid sølv ikke betragtes som medicin af myndighederne, må man – når man tager det som medicin (dvs. for at behandle en eller flere sygdomme) – vægte fordele og ulemper ved behandlingen. Hvis man opnår gode resultater med kolloid sølvet uden at opleve bivirkninger, så har behandlingen virket – men man skal stadig være bevidst om risikoen for potentielle bivirkninger (som f.eks. risikoen for sølvforgiftning). Derfor anbefales det igen, at indtag af kolloid sølv foretages i samråd med en læge.

Udvortes brug – hvor man anvender kolloid sølv på huden – bør optimalt set også foregå efter aftale med lægen, men da risikoen for bivirkninger er betydeligt mindre end ved indvortes brug, er lægen i dette tilfælde ofte unødvendig. Når man behandler huden, bør man altid prøve sig frem og starte med et mindre hudområde, inden man behandler større områder.

 


Du kan købe kolloid sølv her:

Sølvvandet ovenfor kan både anvendes til mennesker og kæledyr (f.eks. hunde og katte).

© Copyright www.helsecentrum.dk 2024 - Disclaimer